Depresjon

03.09.2023

Depresjon kan være rotfestet i et behov for egenkjærlighet, tid og kontakt med seg selv. Det kan være mangel på kjærlighet fra partner, barn og familie. Det kan være mangel på å føle seg betydningsfull og / eller ønsket. Depresjon kan gi en form for variasjon/usikkerhet. Depresjon kan føre til personlig vekst, da man ofte må lære seg nye strategier for å klare å komme seg ut av den igjen. Depresjon kan og gi en viss form for trygghet. Dette, da depresjonen kan virke betryggende fordi det hindrer den det gjelder i å gjøre endringer.