Panikk angst

18.09.2023

Har du noengang kjent på panikkangst? Den inntrer plutselig, men er ofte en konsekvens av psykiske belastninger over tid, og gjerne som en følge av PTSD (post traumatisk stress syndrom). Pulser øker, det kan føles som om det «svartner» i hodet, man blir urasjonell, kroppen skjelver og i mange tilfeller «fryser» til, slik at man ikke er i stand til å bevege seg, noen besvimer. For den det gjelder, fører dette til store engstelser og kan få store ringvirkninger. Slik som: isolasjon og begrenset bevegelsesfrihet, man tør ikke bevege seg ut av hjemmet eller oppsøke gitte situasjoner i frykt for at panikk angsten skal slå til. Dette igjen kan føre til depresjoner.

Kjenner du deg igjen i dette?

Book gjerne en samtale med meg.